Spring naar inhoud

IT Leiderschap

In ons werk vormt Leiderschap een steeds terugkerend thema. Zonder (goed) leiderschap is het besturen van een IT organisatie onmogelijk. Onderwerpen als Missie en Visie ontwikkeling, Strategie om het doel te bereiken, Dashboards en Scorecards om resultaat te meten en Procedures om de juiste dingen op een tactisch verantwoorde wijze te doen, komen telkens weer terug. En dan hebben we het nog niet eens over de zachte kant van leiderschap en management! Dat is al een heel vakgebied op zich zelf.

IT Leiderschaps ontwikkeling voor ICT Managers en Managers in de ICT

Op basis van tientallen jaren management ervaring kunnen wij putten uit voorbeelden van goed en minder goed leiderschap. En die delen wij graag. Wat je ook wilt bereiken, zonder leiding te geven aan veranderingen, verandert er niets. Wij zijn geen managementgoeroes, maar slechts  ervaringsdeskundigen die regelmatig hun ideeën en ervaringen toetsen aan management literatuur en management stijlen. Denk aan de Covey’s, Porters, Druckers e.a. van deze wereld. En daar waar noodzakelijk vullen we dit aan met specifieke vaardigheden die nodig zijn om een IT organisatie te leiden. Want het is overduidelijk dat er op dat vakgebied wat extra competenties nodig zijn.

Wil je IT Leiderschap concreet maken? In dit stuk staan voorbeelden beschreven hoe je ons kunt gebruiken om je eigen IT Leiderschap een boost te geven.

Meer lezen over mijn interpretaties van Leiderschap, specifiek gericht op IT?:
IT Governance, mooi woord maar hoe doe je dat?
Welke eigenschappen heeft een succesvolle IT Manager?
Het succes van IT draait om het vermogen Leiderschap te tonen.
Welke competenties heeft een IT Regisseur nodig?
De IT Manager verdwijnt uit het MKB