Spring naar inhoud

Over mij

Met meer dan 25 jaar ervaring in de IT branche, voornamelijk als directeur, manager en adviseur van IT oplossingen en diensten, heb ik gemerkt dat er bij veel CIO’s en IT Managers een kennis- en gedragsachterstand is. Terwijl de business steeds hogere eisen stelt aan IT, is de huidige IT verantwoordelijke over het algemeen nog steeds een beheerder in plaats van een leider. Het ontbreekt hem/haar simpelweg aan een eigen visie en strategie en kennis en kunde om met directie en aandeelhouders te discussiëren over nut, noodzaak en toegevoegde waarde van IT.

En dat is waar ik mij voor wil inzetten!

Neem contact met mij op voor veranderingen in IT organisaties, IT Interim Management of gewoon IT als middel om de business te veranderen en doelen te bereiken. Mail naar harold.halewijn@episteem.nl of bel 0651300390

Specialties

Generalist met technische, commerciële en management expertise en het vermogen om zowel met mensen op de werkvloer als in de directiekamer, zaken bespreekbaar te krijgen. Grote kennis van IT als middel om business veranderingen te realiseren. Visionair, Strategisch,  Pragmatisch, Humoristisch en Authentiek zijn mijn kenmerken.